Bookmark and Share Add to Favorites        
สมาชิกเข้าสู่ระบบเวปบอร์ด.....
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

  ยางปิงปอง
  ลูกปิงปอง
  โต๊ะปิงปอง
  เสาเน็ตปิงปอง
  พื้นสนามปิงปอง

รายการแข่งขัน

 ALL  THAILAND  TABLE  TENNIS  CHAMPIONSHIP

 

 

 

 

รายการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP  เป็นรายการแข่งขันภายในประเทศของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้กระจายรายการแข่งขันออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย   โดยจะจัดให้มีการแข่งขันเป็นประจำทุกๆ ปี  เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาในภูมิภาคได้มีรายการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือให้กับตนเอง  ซึ่งรายการแข่งขันนี้จะมีการสะสมคะแนนให้กับนักกีฬา เป็นแรงจูงใจให้กับนักกีฬาได้ซ้อมปิงปองอย่างต่อเนื่องและสามารถออกไปแข่งขันยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อทำผลงานให้มีคะแนนสะสมที่มากขึ้น  ซึ่งคะแนนสะสมนี้จะทำให้นักกีฬาได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมคัดเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หรือนักกีฬาทีมชาติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาของสมาคมฯ ต่อไป

 

  

สำหรับรายการแข่งขันรายการนี้สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจะจัดการแข่งขันร่วมกับจังหวัดต่างๆ โดยการดำเนินจัดการแข่งขันนั้น จะมีฝ่ายจัดการแข่งขันจากส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน  ส่วนกรรมการผู้ตัดสินนั้นในกรณีที่จังหวัดเจ้าภาพยังไม่มีกรรมการผู้ตัดสิน  ทางจังหวัดสามารถเปิดให้มีการอบรมกรรมการผู้ตัดสินขึ้นภายในจังหวัดก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการแข่งขันรายการนี้หรือรายการต่างๆ ที่จังหวัดจะจัดให้มีการแข่งขันขึ้นเองในอนาคตก็ได้  ซึ่งถือเป็นการสร้างบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับจังหวัด โดยที่สมาคมเทเบิลเทนนิสจะเป็นผู้จัดส่งวิทยากรออกไปอบรมให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรม  ซึ่งผู้ที่รับการอบรมสามารถพัฒนาตนเองในงานด้านการตัดสินด้วยการเป็นผู้ตัดสินของสมาคมเทเบิลเทนนิสต่อไปได้

 

 

จังหวัดใดที่สนใจจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิส   สามารถแสดงความประสงค์ได้โดยทำเป็นหนังสือขอรับเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ  และส่งมาได้ที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย   ซึ่งสมาคมฯ จะมีการพิจารณาอนุมัติต่อไป