Bookmark and Share Add to Favorites        ยืนยันคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ 2557
สมาชิกเข้าสู่ระบบเวปบอร์ด.....
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

  ยางปิงปอง
  ลูกปิงปอง
  โต๊ะปิงปอง
  เสาเน็ตปิงปอง
  พื้นสนามปิงปอง

ระเบียบการ THAI HOPE 2016

 

 

ระเบียบการโครงการ

 

หมดเขตรับสมัครแล้ว

 

 

รายชื่อนักกีฬาที่สมัครล่าสุด ( 7 ธันวาคม 2558)

 

ประเภทชายเดี่ยว 62 คน (เลขที่ 101-162)
ประเภทหญิงเดี่ยว 31 คน (เลฃที่ 201-231)
ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ที่ วัน เวลาสมัคร ข้าพเจ้า ชื่อ (ภาษาไทย) วันเกิด ชื่อสโมสร/ศูนย์ฝึกฯ
101 21/11/2015  15:33:00 เด็กชาย ชญานนท์ กุลวิภัชวัฒนา 06/03/2548 -
102 22/11/2015  10:20:17 เด็กชาย สิวะภัทร์  สมานตระกูลชัย 10/10/2547 ปิงปองสไมล์
103 22/11/2015  21:48:18 เด็กชาย ไวทิน สุวรรณดาลัด 01/12/2547 ตำรวจ
104 23/11/2015  10:16:00 เด็กชาย สิทธิศักดิ์  นุชชาติ 23/1/2547 สโมสรบ้านปู
105 23/11/2015  10:51:33 เด็กชาย ศุภกร  อมรวิวัฒน์ 10/06/2547 ไทยรุ่ง
106 23/11/2015  15:28:36 เด็กชาย อาทิตย์  ชาติทัด 25/01/2547 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
107 23/11/2015  20:13:35 เด็กชาย ภูริพงษ์ แซ่ลี้ 29/06/2547 ม.ธนบุรี
108 24/11/2015  00:25:44 เด็กชาย จีน  โพธิรัชต์ 03/05/2548 สาธิตราม
109 24/11/2015  07:24:31 เด็กชาย พงศพัศ วงศ์สวัสดิ์ 14/01/2547 สาธิตรามคำแหง
110 24/11/2015  07:41:03 เด็กชาย พัศพงศ์   สะท้านธรนิล 11/08/2547 บ้านปู/ อาคารนิมิบุต
111 24/11/2015  12:33:48 เด็กชาย เจริญชัย เตศรีบูรพกุล 24/06/2547 ประเสริฐปิงปอง
112 24/11/2015  16:12:34 เด็กชาย ณภัทร ธรรมาธิคม 01/12/2547 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
113 24/11/2015  16:17:26 เด็กชาย ธนภัทร ธรรมาธิคม 01/12/2547 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
114 24/11/2015  18:10:38 เด็กชาย ปาณัทพงษ์  อยู่ดี 15/10/2547 ม.ธนบุรี
115 24/11/2015  18:59:59 เด็กชาย ปารมี หยุ่มไธสง 06/01/2548 ม.ธนบุรี
116 24/11/2015  19:40:14 เด็กชาย ธนวัฒน์  พรหมสุรินทร์ 04/08/2547 ไทยรุ่ง
117 24/11/2015  20:14:10 เด็กชาย เจษฏาพร วราหุล 15/01/2547 ม.ธนบุรี
118 25/11/2015  17:54:32 เด็กชาย ชัยพิศุทธิ์ ด้วงทอง 03/01/2547 สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู
119 26/11/2015  05:29:24 เด็กชาย ธัชธรรม ธนบุญสมบัติ 26/03/2548 สโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร
120 26/11/2015  21:50:59 เด็กชาย ชยภูมิ  แซ่ลี้ 21/09/2547 ปิงปองแบริ่ง 30
121 27/11/2015  22:57:36 เด็กชาย ออมทรัพย์ คำชมภู 08/03/2548 วัดสังเวช
122 28/11/2015  14:12:16 เด็กชาย คณรัชต์  พันธุ์ลาภ 21/04/2547 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
123 28/11/2015  14:52:38 เด็กชาย ธนยศ  สมวงศ์ 22/06/2547 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
124 28/11/2015  18:52:45 เด็กชาย ณัฐพนธ์  คนการ 21/06/2547 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
125 28/11/2015  20:02:23 เด็กชาย ภาณุเดช  กิมเซียะ 07/05/2548 ม.ธนบุรี
126 28/11/2015  20:09:38 เด็กชาย บารมี ภักดีภูมิ 04/02/2547 ITTI Thailand
127 28/11/2015  20:42:56 เด็กชาย ปุณยวีร์ สุวรรณวารี 04/11/2547 ITTI Thailand
128 29/11/2015  19:08:39 เด็กชาย นภัทร วิสุทธวาณิช 28/02/2548 สาธิตมศว.ประสานมิตร
129 30/11/2015  13:05:32 เด็กชาย ณบดี  วีระเศรษฐกุล 12/04/2548 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
130 30/11/2015  17:52:32 เด็กชาย ศรัณย์ แซ่หลิน 24/02/2548 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
131 01/12/2015  08:04:58 เด็กชาย เมธัส  นามทิพย์ 31/03/2547 ปิงปองบุรีรมย์
132 01/12/2015  08:10:13 เด็กชาย ณภัทร  จันทรานุวัฒน์กูล 18/10/2547 ปิงปองบุรีรมย์
133 01/12/2015  08:42:51 เด็กชาย ปุณณวัฒน์  นนทนาคชีวิน 17/02/2547 ปิงปองบุรีรมย์
134 01/12/2015  11:14:00 เด็กชาย พชร    ศุกระศร 14/11/2548 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
135 01/12/2015  12:21:13 เด็กชาย พรเทพ     วิวัฒน์วงศ์วนา 20/06/2548 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
136 01/12/2015  12:29:30 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ      ครึกครื้น 04/11/2547 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
137 01/12/2015  16:05:37 เด็กชาย ภูเบศ  อาภาสัตย์ 05/01/2548 แบริ่ง30
138 01/12/2015  20:18:19 เด็กชาย ธนชาติ รัตนภิรมย์ 14/11/2547 เเต้จิ๋ว
139 02/12/2015  08:39:20 เด็กชาย ณัฐนนท์ ประทีป ณ ถลาง 26/06/2548 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
140 02/12/2015  10:11:41 เด็กชาย เอกสิทธิ์ เดชฤทธิ์ณรงค์ 08/08/2547 สพล.ชัยภูมิ
141 02/12/2015  10:27:05 เด็กชาย ศิริโรจน์ วินทะไชย 23/02/2548 สพล.ชัยภูมิ
142 03/12/2015  07:48:34 เด็กชาย ธารกร จันทะมล 17/10/2547 CC4 GYM
143 03/12/2015  09:05:00 เด็กชาย ณเอก ศิริคุปเกตต์ 15/03/2548 สาธิต มศว
144 03/12/2015  09:07:55 เด็กชาย ภูริน พุตเขียว 30/10/2548 สาธิต มศว
145 03/12/2015  09:18:04 เด็กชาย ปฐมพัฒน์  สุขสัตย์ 06/06/2547 สาธิต มศว
146 03/12/2015  09:25:58 เด็กชาย พูริพ้ชร์ พรสวรรค์วงศ์ 05/01/2547 สาธิต มศว
147 03/12/2015  11:08:47 เด็กชาย ธนณัฐ เกาะส้ม 25/01/2547 cc4 gym
148 03/12/2015  11:36:00 เด็กชาย ภูมิภัทร สกุลโกศล 16/03/2548 โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
14