Bookmark and Share Add to Favorites        ยืนยันคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ 2557
สมาชิกเข้าสู่ระบบเวปบอร์ด.....
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

  ยางปิงปอง
  ลูกปิงปอง
  โต๊ะปิงปอง
  เสาเน็ตปิงปอง
  พื้นสนามปิงปอง

ระเบียบการ THAI HOPE 2016

 

 

ระเบียบการโครงการ

 

หมดเขตรับสมัครแล้ว

 

 

รายชื่อนักกีฬาที่สมัครล่าสุด ( 7 ธันวาคม 2558)

 

ประเภทชายเดี่ยว 62 คน (เลขที่ 101-162)
ประเภทหญิงเดี่ยว 31 คน (เลฃที่ 201-231)
ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ที่ วัน เวลาสมัคร ข้าพเจ้า ชื่อ (ภาษาไทย) วันเกิด ชื่อสโมสร/ศูนย์ฝึกฯ
101 21/11/2015  15:33:00 เด็กชาย ชญานนท์ กุลวิภัชวัฒนา 06/03/2548 -
102 22/11/2015  10:20:17 เด็กชาย สิวะภัทร์  สมานตระกูลชัย 10/10/2547 ปิงปองสไมล์
103 22/11/2015  21:48:18 เด็กชาย ไวทิน สุวรรณดาลัด 01/12/2547 ตำรวจ
104 23/11/2015  10:16:00 เด็กชาย สิทธิศักดิ์  นุชชาติ 23/1/2547 สโมสรบ้านปู
105 23/11/2015  10:51:33 เด็กชาย ศุภกร  อมรวิวัฒน์ 10/06/2547 ไทยรุ่ง
106 23/11/2015  15:28:36 เด็กชาย อาทิตย์  ชาติทัด 25/01/2547 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
107 23/11/2015  20:13:35 เด็กชาย ภูริพงษ์ แซ่ลี้ 29/06/2547 ม.ธนบุรี
108 24/11/2015  00:25:44 เด็กชาย จีน  โพธิรัชต์ 03/05/2548 สาธิตราม
109 24/11/2015  07:24:31 เด็กชาย พงศพัศ วงศ์สวัสดิ์ 14/01/2547 สาธิตรามคำแหง
110 24/11/2015  07:41:03 เด็กชาย พัศพงศ์   สะท้านธรนิล 11/08/2547 บ้านปู/ อาคารนิมิบุต
111 24/11/2015  12:33:48 เด็กชาย เจริญชัย เตศรีบูรพกุล 24/06/2547 ประเสริฐปิงปอง
112 24/11/2015  16:12:34 เด็กชาย ณภัทร ธรรมาธิคม 01/12/2547 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
113 24/11/2015  16:17:26 เด็กชาย ธนภัทร ธรรมาธิคม 01/12/2547 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
114 24/11/2015  18:10:38 เด็กชาย ปาณัทพงษ์  อยู่ดี 15/10/2547 ม.ธนบุรี
115 24/11/2015  18:59:59 เด็กชาย ปารมี หยุ่มไธสง 06/01/2548 ม.ธนบุรี
116 24/11/2015  19:40:14 เด็กชาย ธนวัฒน์  พรหมสุรินทร์ 04/08/2547 ไทยรุ่ง
117 24/11/2015  20:14:10 เด็กชาย เจษฏาพร วราหุล 15/01/2547 ม.ธนบุรี
118 25/11/2015  17:54:32 เด็กชาย ชัยพิศุทธิ์ ด้วงทอง 03/01/2547 สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู
119 26/11/2015  05:29:24 เด็กชาย ธัชธรรม ธนบุญสมบัติ 26/03/2548 สโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร
120 26/11/2015  21:50:59 เด็กชาย ชยภูมิ  แซ่ลี้ 21/09/2547 ปิงปองแบริ่ง 30
121 27/11/2015  22:57:36 เด็กชาย ออมทรัพย์ คำชมภู 08/03/2548 วัดสังเวช
122 28/11/2015  14:12:16 เด็กชาย คณรัชต์  พันธุ์ลาภ 21/04/2547 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
123 28/11/2015  14:52:38 เด็กชาย ธนยศ  สมวงศ์ 22/06/2547 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
124 28/11/2015  18:52:45 เด็กชาย ณัฐพนธ์  คนการ 21/06/2547 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
125 28/11/2015  20:02:23 เด็กชาย ภาณุเดช  กิมเซียะ 07/05/2548 ม.ธนบุรี
126 28/11/2015  20:09:38 เด็กชาย บารมี ภักดีภูมิ 04/02/2547 ITTI Thailand
127 28/11/2015  20:42:56 เด็กชาย ปุณยวีร์ สุวรรณวารี 04/11/2547 ITTI Thailand
128 29/11/2015  19:08:39 เด็กชาย นภัทร วิสุทธวาณิช 28/02/2548 สาธิตมศว.ประสานมิตร
129 30/11/2015  13:05:32 เด็กชาย ณบดี  วีระเศรษฐกุล 12/04/2548 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
130 30/11/2015  17:52:32 เด็กชาย ศรัณย์ แซ่หลิน 24/02/2548 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
131 01/12/2015  08:04:58 เด็กชาย เมธัส  นามทิพย์ 31/03/2547 ปิงปองบุรีรมย์
132 01/12/2015  08:10:13 เด็กชาย ณภัทร  จันทรานุวัฒน์กูล 18/10/2547 ปิงปองบุรีรมย์
133 01/12/2015  08:42:51 เด็กชาย ปุณณวัฒน์  นนทนาคชีวิน 17/02/2547 ปิงปองบุรีรมย์
134 01/12/2015  11:14:00 เด็กชาย พชร    ศุกระศร 14/11/2548 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
135 01/12/2015  12:21:13 เด็กชาย พรเทพ     วิวัฒน์วงศ์วนา 20/06/2548 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
136 01/12/2015  12:29:30 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ      ครึกครื้น 04/11/2547 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
137 01/12/2015  16:05:37 เด็กชาย ภูเบศ  อาภาสัตย์ 05/01/2548 แบริ่ง30
138 01/12/2015  20:18:19 เด็กชาย ธนชาติ รัตนภิรมย์ 14/11/2547 เเต้จิ๋ว
139 02/12/2015  08:39:20 เด็กชาย ณัฐนนท์ ประทีป ณ ถลาง 26/06/2548 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
140 02/12/2015  10:11:41 เด็กชาย เอกสิทธิ์ เดชฤทธิ์ณรงค์ 08/08/2547 สพล.ชัยภูมิ
141 02/12/2015  10:27:05 เด็กชาย ศิริโรจน์ วินทะไชย 23/02/2548 สพล.ชัยภูมิ
142 03/12/2015  07:48:34 เด็กชาย ธารกร จันทะมล 17/10/2547 CC4 GYM
143 03/12/2015  09:05:00 เด็กชาย ณเอก ศิริคุปเกตต์ 15/03/2548 สาธิต มศว
144 03/12/2015  09:07:55 เด็กชาย ภูริน พุตเขียว 30/10/2548 สาธิต มศว
145 03/12/2015  09:18:04 เด็กชาย ปฐมพัฒน์  สุขสัตย์ 06/06/2547 สาธิต มศว
146 03/12/2015  09:25:58 เด็กชาย พูริพ้ชร์ พรสวรรค์วงศ์ 05/01/2547 สาธิต มศว
147 03/12/2015  11:08:47 เด็กชาย ธนณัฐ เกาะส้ม 25/01/2547 cc4 gym
148 03/12/2015  11:36:00 เด็กชาย ภูมิภัทร สกุลโกศล 16/03/2548 โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
149 04/12/2015  11:49:14 เด็กชาย อรุณสวัสดิ์  ลือชาติเมธิกุล 14/04/2547 FSS
150 04/12/2015  20:08:25 เด็กชาย  ธนะเดช  คู่วิริยะ 16/07/2548 พนัสนิคม
151 05/12/2015  00:57:31 เด็กชาย สุวิจักขณ์ เรี่ยวแรงบุญญา 26//02/2547 เมืองทอง
152 05/12/2015  16:44:16 เด็กชาย วีรภัทร ขันธ์สุวรรณ 03/01/2547 เทเบิลเทนนิส สาธิต มศว. ประสานมิตร
153 05/12/2015  19:47:55 เด็กชาย ธนธรรศ นิ่มงาม 22/08/2548 FSS
154 05/12/2015  23:12:36 เด็กชาย ศุภกฤต ซื่อมาก 07/05/2547 ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสจังหวัดระยอง
155 07/12/2015  11:03:49 เด็กชาย ขันติ ซอโสตถิกุล 29/12/2548 ไทยรุ่ง
156 07/12/2015  11:17:12 เด็กชาย อานนท์ ซอโสตถิกุล 29/12/2548 ไทยรุ่ง
157 07/12/2015  11:32:03 เด็กชาย ปพนศักดิ์ เดือนดาว 03/04/2547 ราชบุรีซันนี่
158 07/12/2015  11:35:19 เด็กชาย ธีรวุฒิ เอี่ยมชุ่ม 05/10/2548 ราชบุรีซันนี่
159 07/12/2015  12:20:30 เด็กชาย มคธ หวังศิริจิตร 11/09/2547 ปิงปองแบริ่ง30
160 07/12/2015  12:30:43 เด็กชาย ธณานพ หล่อภูมิพันธ์ 14/05/2548 ปิงปองแบริ่ง30
161 07/12/2015  21:28:24 เด๋กชาย ปวรุตม์ พันธุ์รักษ์ 20/10/2547 เมืองทอง
162 07/12/2015  22:14:38 เด๋กชาย ภูดิส มดิศร 17/11/2547 mtt
           
ที่ วัน เวลาสมัคร ข้าพเจ้า ชื่อ (ภาษาไทย) วันเกิด ชื่อสโมสร/ศูนย์ฝึกฯ
201 21/11/2015  20:42:15 เด็กหญิง ภณิษา เรืองศรี 21/05/2547 VDOMAX pingpong club
202 22/11/2015  13:43:13 เด็กหญิง พิยดา คชสาร 10/02/2547 สโมสรกีฬาเซนทรัล
203 23/11/2015  21:49:16 เด็กหญิง ปัณฑิตา  ภิญโญไพศาล 30/08/2547 สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
204 24/11/2015  08:52:31 เด็กหญิง ศุภมาส  ปานเขาย้อย 21/07/2548 แบริ่ง30
205 24/11/2015  11:46:42 เด็กหญิง บงกช  กิติวรรณประสาร 01/05/2547 Sanwei
206 24/11/2015  12:26:26 เด็กหญิง พิชญ์สินี พุกสวัสดิ์ 17/08/2547 ม.ธนบุรี
207 24/11/2015  16:44:18 เด็กหญิง อัตติตา ดาวแก้ว 06/08/2547 ม.ธนบุรี
208 24/11/2015  17:33:20 เด็กหญิง ไอรีณ  นิลวงษานุวัติ 13/10/2548 ม.ธนบุรี
209 25/11/2015  09:48:52 เด็กหญิง วรรณวิสาข์  เอื้อวิริยะโยธิน 02/06/2547 เซ็ลทรัล
210 25/11/2015  22:25:34 เด็กหญิง วชิรญาณ์-แก้วไสย 26/12/2547 ม.ธนบุรี
211 27/11/2015  08:26:58 เด็กหญิง สุภัสสร  ดีรุจิเจริญ 14/05/2548 แบริ่ง30
212 27/11/2015  14:13:15 เด็กหญิง ธันยพร โพธิ์ศรี 01/03/2547 FSS
213 28/11/2015  19:42:59 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ วันทนียกุล 14/07/2547 ITTI Thailand
214 28/11/2015  19:46:28 เด็กหญิง ไปรยา ปัญจนนท์ 18/03/2547 ITTI Thailand
215 28/11/2015  20:49:32 เด็กหญิง ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์ 18/07/2547 ITTI Thailand
216 29/11/2015  11:37:05 เด็กหญิง ภัทรภร ภูวดิน 30/11/2548 KLP SPORT
217 30/11/2015  12:52:09 เด็กหญิง มนต์สวรรค์ สฤษดิ์อภิรักษ์ 17/01/2547 บ้านปู
218 30/11/2015  22:39:26 เด็กหญิง ปุณยวีร์ สัญญะรื่น 12/10/2548 เทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร
219 01/12/2015  11:11:28 เด็กหญิง สุรดา   ศุกระศร 06/10/2547 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
220 01/12/2015  11:23:46 เด็กหญิง เนตรนภา   กองสวัสดิ์ 05/09/2547 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
221 01/12/2015  12:26:59 เด็กหญิง ภัทฑิรา    ดีศีลธรรม 11/10/2548 ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วิทยา
222 01/12/2015  12:29:25 เด็กหญิง ทักษพร  จันทร์แสงดาว 12/12/2548 ปิงปองสไมล์
223 01/12/2015  12:38:15 เด็กหญิง ฐานิดา  โชคธนสุขสิริ 16/05/2547 รร เทศบาล ๕ นครปฐม
224 03/12/2015  09:20:07 เด็กหญิง ศิรินภา ดาราธรรม 05/11/2547 สาธิต มศว
225 03/12/2015  11:08:22 เด็กหญิง รุจีรัตน์ น้อยประไพ 28/10/2547 โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
226 04/12/2015  19:50:08 เด็กหญิง ชนัญชิดา วรศิลป์ชัย 17/12/2548 พนัสนิคม
227 05/12/2015  21:49:26 เด็กหญิง ปิยพัชร์ พิไลแสงสุรีย์ 23/03/2547 ไทยรุ่ง
228 05/12/2015  22:19:53 เด็กหญิง ศิวพร ธาตุทวี 22/07/2547 ราชบุรีซันนี่
229 05/12/2015  23:08:51 เด็กหญิง รัตนาพร โชคชัยชำนาญกิจ 26/07/2547 ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสจังหวัดระยอง
230 07/12/2015  00:54:17 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ ยิ้มอำพันธ์ 21/10/2547 ราชบุรีเทเบิลเทนนิสสปอร์ตคลับ
231 07/12/2015  11:41:03 เด็กหญิง โยษิตา คุณดิลกคุณากร 25/02/2547 ราชบุรีซันนี่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  กติกาด้านอุปกรณ์ฉบับย่อ
  กติกาการเสริฟฉบับย่อ
  จุดเด่นของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  ลูกปิงปองจากทั่วโลก
  We Love Ping Pong
  TABLE TENNIS TIPS
  สโมสร CENTRAL
  Ping Pong Planet (Rerun)
  ชมรมเทเบิลเทนนิสปากเกร็ด
  Ping Pong Board
  ชมรมเทเบิลเทนนิสอาวุโสไทย
  Thai Ping Pong
  Thai Table Tennis Lover
  สโมสรเมืองทอง
  สโมสรธารสุวรรณ
  ชมรมเทเบิลเทนนิสนนทบุรี
  สโมสรจังหวัดนครราชสีมา
  สโมสรเทเบิลเทนนิสพิจิตร
  ชมรมเทเบิลเทนนิส ม.หาดใหญ่