Bookmark and Share Add to Favorites        
สมาชิกเข้าสู่ระบบเวปบอร์ด.....
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

  ยางปิงปอง
  ลูกปิงปอง
  โต๊ะปิงปอง
  เสาเน็ตปิงปอง
  พื้นสนามปิงปอง

ประวัติสมาคม

 

 

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

The Table Tennis Association of Thailand

ส.ท.ท.ท.  /  T.T.A.T.

 

ประวัติความเป็นมาของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกประเภทด้วยการ ออกกำลังกาย การแข่งขัน รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่เพื่อการฝึกซ้อม การแข่งขัน การตัดสิน ให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหานักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย  


 

กิจกรรมที่สมาคม ฯ ได้ดำเนินการมาตลอด คือ จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติ อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส เตรียมทีมนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย เช่น กีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์  กีฬาโอลิมปิคเกมส์  การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก เป็นต้น 

การจัดการแข่งขันขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อดำรงความมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจและให้ความสนใจต่อกีฬาเทเบิลเทนนิสมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาฝึกซ้อมเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสเพิ่มมากขึ้น ทำให้วงการกีฬาเทเบิลเทนนิสภายในประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ


  

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสภายในประเทศขึ้น  โดยแบ่งประเภทการแข่งขันที่แข่งขันเป็นประจำต่อเนื่องดังนี้

1.  การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยจัดขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2502 

2.  การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสรแห่งประเทศไทยและนานาชาติ 

3.  การจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  All Thailand  ( รายการเก็บคะแนนสะสม กระจายออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ) 

การดำเนินการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสให้เผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจต่อกีฬาเทเบิลเทนนิสมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมากขึ้น ทำให้วงการกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศ สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง มีนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

2.เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากทุกสโมสร ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย